Raad van State: belastingdruk stijgt, gebruik meevallers voor hervormingen

ingevoerd op 16-04-2019

De belastingdruk stijgt dit jaar naar 39,6 (39,1 in 2018). Deze is daarmee relatief hoog en kan het consumentenvertrouwen negatief beïnvloeden. Dat schrijft de Raad van State in haar voorjaarsrapportage over het begrotingsbeleid. De stijging wordt verklaard door beleid, denk aan btw-verhoging, grondslag verbredende maatregelen in de vennootschapsbelasting en hogere energielasten.

Het kabinet doet er verstandig financiële meevallers niet aan te grijpen om meer uit te geven. Het geld kan beter worden gebruikt voor hervormingen die maken dat de economie in de toekomst beter tegen een stootje kan, bijvoorbeeld van de woning- en arbeidsmarkt, pensioenen en belastingen, aldus de Raad van State.

De stand van de Nederlandse overheidsfinanciën kan weliswaar gunstig worden genoemd, maar is in Europees verband nu ook weer niet uitzonderlijk. Er zijn zeker vier EU-landen met een (hoger) begrotingsoverschot en er zijn negen landen met een lagere schuldquote dan Nederland. Gelet op het begrotingsoverschot en de houdbaarheid van de staatsschuld op de langere termijn is Nederland nog altijd maar een ’middenmoter’ in de Europese Unie. Het Landverslag Nederland 2018 van de Europese commissie noemt concrete maatregelen die, wanneer snel uitgevoerd, de binnenlandse vraag en de potentiële groei ten goede komen en aansluiting bij de Europese top kunnen bewerkstelligen. De Europese Commissie wijst daarbij op de voornemens uit het regeerakkoord met betrekking tot woningmarkt, arbeidsmarkt en pensioenen. Het Landverslag noemt daarnaast verdere hervorming van het fiscale stelsel en van het onderwijs. Het behoeft geen betoog dat invoering van dergelijke hervormingen gebaat is bij het kunnen inzetten van budgettaire ruimte.

Het kabinet schrijft in een reactie op de voorjaarsrapportage dat het kabinet oog houdt voor de aanbevelingen uit het Landenrapport van de Europese Commissie met betrekking tot concrete maatregelen die de economische structuur kunnen versterken. Er wordt hard gewerkt aan voornemens uit het regeerakkoord op het gebied van woningmarkt, arbeidsmarkt en pensioenen.

Bron: Raad van State, 15 april 2019