Fiscale en economische maatregelen rondom coronavirus

Het kabinet heeft een aantal fiscale en economische maatregelen rondom het coronavirus bekendgemaakt.

Om ervoor te zorgen dat ondernemers liquiditeitsproblemen het hoofd kunnen bieden, is er de mogelijkheid tot het verzoek om bijzonder uitstel van betaling. Dit geldt voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Uitstel van betaling wordt verleend als de ondernemer schriftelijk motiveert dat hij door het coronavirus in de problemen is gekomen. De invordering wordt stopgezet zodra het verzoek om uitstel bij de Belastingdienst binnen is gekomen. Individuele beoordeling vindt later plaats. Behandeltijden van verzoeken kunnen oplopen indien er veel verzoeken binnenkomen. Om ondernemers verder tegemoet te komen zal de Belastingdienst een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten of terugdraaien.

Daarnaast worden verzoeken om verlaging van de voorlopige aanslag in verband met een verwachte lagere winst voor 2020 door de Belastingdienst ingewilligd.

Zzp’ers die in de financiële problemen komen, kunnen bij hun gemeente een beroep doen op het Besluit bijstandsverleningen zelfstandigen 2004 als zij aan de voorwaarden voldoen. Per eind maart 2020 wordt verder de regeling Borgstelling MKB-kredieten tijdelijk verruimd.

In de brief wordt aangegeven dat Nederland er goed voorstaat en voldoende buffers heeft om de negatieve economische gevolgen van het virus op te vangen. Vanuit deze uitgangspositie lijken vergaande overheidsmaatregelen op economisch terrein vooralsnog niet nodig.

Bron: Ministerie van Financiën, 12 maart 2020