Dit jaar geen 30%-herziening bij lage WW-premie

Werkgevers hoeven over het kalenderjaar 2020 de lage WW-premie niet te herzien op basis van de 30%-herzieningssituatie.

Dat schrijven de bewindslieden Koolmees en Van Ark van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer. 

In bepaalde sectoren, waaronder de zorg, is veel extra overwerk nodig vanwege het coronavirus. Hierdoor zou voor veel werknemers met terugwerkende kracht alsnog de hoge premie moeten worden afgedragen.

Omdat dit in deze bijzondere situatie onwenselijk is, geldt een generieke uitzondering voor de 30%-herzieningssituatie. Geen enkele werkgever hoeft dus over het jaar 2020 de WW-premie op grond van die situatie te herzien.

Per 1 januari 2021 treedt de herzieningssituatie weer in werking.

In dezelfde kamerbrief is ook een versoepeling opgenomen over de NOW en concerns en de aankondiging van een onderzoek naar een vangnet voor flexwerkers en en een maatwerkregeling voor seizoensarbeiders. 

Bron: Redactie TaxLive, 28 april 2020