Derde pakket steunmaatregelen loopt tot en met juni 2021

Het derde pakket met steunmaatregelen in verband met de coronacrisis loopt tot en met juni 2021. Dat heeft het kabinet vrijdag 28 augustus 2020 bekend gemaakt.

Het derde pakket geldt vanaf 1 oktober 2020. Door het nieuwe pakket worden de bestaande maatregelen verlengd en aangepast. Met de maatregelen in het pakket is een extra bedrag van rond de € 11 miljard gemoeid, alsmede € 1,5 miljard aan vervroegde investeringen. Deze bedragen staan los van de kabinetsinvesteringen die bekend worden gemaakt op Prinsjesdag 2020.

In het pakket zijn de volgende maatregelen opgenomen:

NOW (tegemoetkoming loonkosten)
De NOW-regeling wordt met negen maanden verlengd, met drie keer drie maanden. In die periode wordt de NOW geleidelijk afgebouwd.

Tozo (inkomensondersteuning zelfstandigen)
De Tozo-regeling wordt ook negen maanden verlengd, tot en met 30 juni 2021. De regeling kent een toets op beschikbare geldmiddelen. Gemeenten bieden vanaf 1 januari 2021 extra dienstverlening aan zelfstandig ondernemers, zoals bij- of omscholing en heroriëntatie.

TVL (tegemoetkoming vaste lasten mkb)
De belastingvrije tegemoetkoming wordt opnieuw ingezet en het maximale bedrag per bedrijf per drie maanden wordt verhoogd naar € 90.000. De regeling wordt met drie keer drie maanden verlengd tot en met 30 juni 2021 en in die periode geleidelijk afgebouwd.

Borgstellingen, leningen en garantiefondsen
De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven voor voldoende liquiditeit (BMKB-C, GO-C en KKC) blijven ook na 1 oktober 2020 beschikbaar.

Belastingmaatregelen
Ondernemers kunnen tot 1 oktober 2020 belastinguitstel aanvragen. Het uitstel loopt uiterlijk 1 januari 2021 af. Er komt een speciale regeling voor betaling van de openstaande belastingschulden.

Nieuwe maatregelen gericht op investeringen
Er zijn nieuwe maatregelen aangekondigd gericht op het stimuleren van investeringen en economische groei. Publieke investeringen in onder meer infrastructuur ter waarde van € 2 miljard worden naar voren gehaald. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in een nationale scale-up faciliteit voor € 150 miljoen euro en € 300 miljoen gereserveerd om eventueel te kunnen participeren in een beoogd privaat fonds om (middel)grote bedrijven te herkapitaliseren. Verder wordt € 150 miljoen beschikbaar gesteld om het fondsvermogen van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) extra aan te vullen, zodat zij innovatieve mkb-ondernemingen via financiering kunnen versterken. Ook heeft het kabinet € 255 miljoen vrijgemaakt voor cofinanciering van EU-programma’s gericht op regionale ontwikkeling, innovatie, duurzaamheid en digitalisering.

Aanvullend sociaal pakket
Voor mensen die de komende tijd hun baan verliezen, trekt het kabinet extra geld uit voor begeleiding bij het vinden van nieuw werk. Ook komt er meer geld vrij voor om- en bijscholing. Verder gaat het kabinet kwetsbare mensen extra ondersteunen, zoals jongeren en mensen in de banenafspraak, en worden mensen met een hoog risico op armoede en problematische schulden geholpen. In totaal trekt het kabinet voor dit aanvullend sociaal pakket ruim € 1 miljard uit.

Bron: Rijksoverheid, 28 augustus 2020