Terugbetalingsregeling uitgestelde belastingschulden verruimd

Ondernemers die vanwege het coronavirus uitstel van het betalen van belasting hebben gekregen, krijgen langer de tijd deze belasting terug te betalen. Het kabinet kiest voor een startdatum van de terugbetalingsregeling voor uitgestelde schulden van 1 juli 2021 en de terugbetalingstermijn wordt 36 maanden. Dat heeft staatssecretaris Vijlbrief aan de Tweede Kamer geschreven.

Eerder was de startdatum 1 januari 2021 en de termijn 24 maanden.

De Tweede Kamer heeft op 24 september 2020 een debat gevoerd over het derde steun- en herstelpakket. Hierbij is een motie ingediend die dezelfde strekking heeft als de beslissing van het kabinet.

Vanwege de grote onzekerheid met betrekking tot de doelmatigheid van de verruiming heeft het kabinet besloten nu niet verder te gaan. Het kabinet blijft nauwlettend de ontwikkelingen monitoren rondom belastinguitstel, de faillissementen, en in het algemeen de gevolgen en restricties als gevolg van het coronavirus.

Bron: Ministerie van Financiën, 29 september 2020