Eerste Kamer wil uitbreiding versoepeld uitstel van betaling door corona

De Eerste Kamer verzoekt de regering het versoepelde beleid uitstel van betaling van belastingen te verlengen tot 1 januari 2021, met dien verstande dat uitstel voor nieuw opkomende verplichtingen uiterlijk tot 1 januari 2021 wordt verleend, zodat er één uitstelregime met één einddatum voor alle ondernemers is.

Een motie van die strekking is 3 november 2020 aangenomen. De periode om versoepeld uitstel van betaling van belasting aan te vragen is op 1 oktober 2020 geëindigd. De Eerste Kamer vindt het wenselijk om ook aanvragen die na 1 oktober 2020 zijn gedaan in behandeling te nemen.

Bron: TaxLive, 4 november 2020