Handhaving op kwalificatie arbeidsrelatie op zijn vroegst vanaf 1 oktober 2021

De handhaving op de kwalificatie van de arbeidsrelatie wordt op zijn vroegst pas vanaf 1 oktober 2021 gefaseerd opgestart. Dat blijkt uit de zesde voortgangsbrief Werken als zelfstandige die minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het kabinet ontwikkelt een webmodule als instrument om opdrachtgevers duidelijkheid en waar mogelijk zekerheid te geven over de kwalificatie van de arbeidsrelatie voor de loonheffingen. De pilot van de webmodule start naar verwachting op 11 januari 2021 en duurt in ieder geval zes maanden. Dit betekent dat de evaluatie van de pilot in de zomer van 2021 plaatsvindt en er een beslissing kan worden genomen over het verdere vervolg van de webmodule. Na afloop van de pilot webmodule beslist het kabinet op welk moment de handhaving (gefaseerd) wordt opgestart. Dit is op zijn vroegst 1 oktober 2021.

De vragenlijst van de module kan op een webpagina worden ingevuld. Dit gebeurt anoniem. De uitkomsten van de vragenlijst hebben tijdens de pilotfase geen juridische status. Inmiddels is ook de vragenlijst voor ‘aanneming van werk‘ afgerond. Deze wordt toegevoegd aan de webmodule. De vragenlijst voor ‘tussenkomst‘ is nog niet afgerond.

Verder laat de minister weten dat de precieze gevolgen van de uitspraak van de Hoge Raad van 6 november 2020 (V-N 2020/59.8) over onder meer de rol van de bedoeling van partijen bij de kwalificatie van een overeenkomst nog wordt bestudeerd ten aanzien van de beoordeling van arbeidsrelaties en de criteria die daarbij worden gehanteerd.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid