Btw-regels voor e-commerce in de EU vanaf 1 juli 2021

Als je met je webshop Europa wilt veroveren, krijg je met andere btw-regels te maken dan wanneer je alleen aan klanten in Nederland levert. In de EU gelden voor de btw een aantal basisregels. Bijvoorbeeld drempelbedragen voor de heffing van btw als je aan consumenten verkoopt in andere lidstaten en btw-registratie in het buitenland. Er staan nieuwe btw-regels op stapel vanaf 1 juli 2021.

In dit artikel staan de belangrijkste btw-regels uitgelegd voor Nederlandse bedrijven in de e-commerce, zoals webshops en platformen die leveren aan buitenlandse consumenten in de EU. Hieronder valt ook dropshopping. Vanaf 1 juli 2021 komen er nieuwe btw-regels, zoals een lager drempelbedrag voor afstandsverkopen en een nieuwe vereenvoudigde btw-aangifte zodat je niet in elk EU-land afzonderlijk btw moet afdragen.

Basisregels EU
In alle landen binnen de EU wordt btw geheven. EU-landen bepalen zelf de hoogte van de btw-tarieven op producten. Welk land btw mag heffen wordt bepaald door:
- Uit welk EU-land producten vertrekken.
- In welk EU-land producten aankomen.
- In welk land producten zijn geïmporteerd van buiten de EU.
- Wie de importeur is; de leverancier, webshop of afnemer bij invoer van producten.
- Of je levert aan andere ondernemers of aan afnemers zonder btw-nummer; consumenten.

In de praktijk
Bij verkopen en leveringen waarbij goederen vanuit Nederland verzonden worden naar consumenten in andere EU- landen is als basis Nederlandse btw verschuldigd zolang je onder een drempelbedrag blijft. Dit betekent dat jij je buitenlandse klant Nederlandse btw in rekening brengt totdat je omzet in het betreffende land het geldende drempelbedrag bereikt.

Drempelbedragen afstandsverkopen
Binnen de EU zijn drempelbedragen afgesproken voor de heffing van btw bij verkopen aan consumenten in andere lidstaten, ook wel afstandsverkopen genoemd. Wanneer je omzet in een ander EU-land binnen een jaar het drempelbedrag overschrijdt, bereken je het btw-tarief van dat land. Je draagt vervolgens daar de btw af en verzorgt een btw-aangifte. Het drempelbedrag voor afstandsverkopen verschilt per land. De Belastingdienst heeft hierover meer informatie.

Btw-registratie
Alleen met een btw-registratie in het betreffende land kun je buitenlandse btw berekenen. Je ontvangt van de buitenlandse belastingdienst een btw-nummer en doet lokaal btw-aangifte. Wanneer een fiscaal adviseur je buitenlandse btw-registratie en -aangifte verzorgt, kost dit geld. Informeer vooraf op welke kosten je moet rekenen.

Zorg voor tijdige btw-registratie in het land waar je btw verschuldigd bent om boetes te voorkomen. Al heb je eerst btw in Nederland afgedragen, de buitenlandse belastingdienst houdt aanspraak op de daar verschuldigde btw. Deze betaal je dan alsnog in het buitenland voordat je de Nederlandse btw terugvraagt.

Buitenlands btw-tarief gebruiken
Wanneer je aan klanten in een ander EU-land levert die geen btw-aangifte doen, zoals consumenten, mag je altijd het buitenlandse btw-tarief gebruiken en lokaal aangifte doen. Ook als je onder het drempelbedrag blijft. Hiervoor dien je een schriftelijk verzoek in bij de Belastingdienst.

Btw 2021: nieuwe regels
De nieuwe EU-btw-richtlijn voor e-commerce die vanaf 1 januari 2021 zou ingaan stelt de Europese Commissie uit naar 1 juli 2021. Nederland heeft bij de Europese Commissie uitstel aangevraagd tot 1 januari 2022 zodat er genoeg tijd is om alle benodigde ICT op orde te hebben. De Europese commissie heeft aangegeven dat verder uitstel niet mogelijk is.

Met de nieuwe btw-richtlijn wil de Europese Commissie de btw-heffing moderniseren en vereenvoudigen, een ‘gelijk speelveld’ creëren voor ondernemers binnen en buiten de EU en btw-fraude op pakketten met een kleine waarde tegengaan.

Wijzigingen
Uitvoering van het nieuwe wetsvoorstel heeft direct gevolgen voor je bedrijfsvoering door deze 3 wijzigingen:

1. Drempelbedragen verdwijnen
Per 1 juli 2021 vervallen de drempelbedragen voor afstandsverkopen per afzonderlijk EU-land. Er komt 1 drempelbedrag van 10.000 euro. Dit drempelbedrag geldt voor alle afstandsverkopen van goederen samen met de verkoop van digitale diensten aan consumenten in de EU. Als je totaalbedrag aan verkopen in afzonderlijke EU-landen jaarlijks onder de 10.000 euro blijft, mag je Nederlandse webshop Nederlandse btw in rekening blijven brengen. Met als randvoorwaarden dat het transport van de zending in Nederland begint en dat je een vestiging in een EU-land hebt.

Vanaf het moment dat je boven het drempelbedrag van 10.000 euro komt, breng je het btw-tarief in rekening van het EU-land waar je klant gevestigd is. Je doet een lokale btw-aangifte in het betreffende land. Of je gebruikt een vereenvoudigde btw-aangifte.

Voorbeeld
In 2022 verkoop je voor 4.000 euro goederen aan Italiaanse consumenten en voor 8.000 euro aan Belgische particuliere afnemers. De goederen worden vanuit Nederland bij je klant thuisbezorgd. Je totale omzet aan afstandsverkopen is 12.000 euro. Je overschrijdt het drempelbedrag van 10.000 euro. Op de verkopen aan Italië breng je het Italiaanse btw-tarief in rekening vanaf het moment dat je het drempelbedrag van 10.000 euro overschrijdt. Vanaf datzelfde moment bereken je op de verkoop aan je Belgische klanten het Belgische btw-tarief. De verschuldigde btw geef je aan via de OSS-portal en draag je af aan de Nederlandse Belastingdienst. De Belastingdienst betaalt de btw vervolgens door aan Italië en België.

2. Btw-vrijstelling import tot 22 euro vervalt
Bij invoer van goederen in de EU geldt nu een btw-vrijstelling voor invoer-btw op zendingen met een waarde tot en met 22 euro. Deze vrijstelling vervalt. Hiermee creëert de EU een ‘gelijk speelveld’ voor alle verkopers binnen en buiten de EU. Vanaf 1 juli 2021 is bij invoer van goederen in de EU invoer-btw verschuldigd, ongeacht de waarde van de zending. Zendingen met een waarde tot en met 150 euro blijven wel vrijgesteld van invoerrechten.

3. Platformen dragen btw af bij actieve rol
Een ondernemer is verantwoordelijk voor de btw-afdracht over producten die hij via een platform aan consumenten verkoopt. In de nieuwe btw-regels zijn de platformen verantwoordelijk voor deze btw-afdracht als het platform een ‘actieve rol’ speelt. Een actieve rol is meer dan alleen digitaal vraag en aanbod bij elkaar brengen. Bijvoorbeeld bestellingen en betalingen van producten faciliteren. Het platform ondersteunt aankoop en levering van producten aan particuliere klanten en is daardoor btw verschuldigd in het land waar de klant woont. Verder geldt dat:
- Een leverancier via het platform goederen levert aan consumenten in de EU.
- De waarde van de goederen maximaal 150 euro is.
- De goederen worden ingevoerd in de EU.

Is de waarde van de zending boven de 150 euro dan is het platform ook btw verschuldigd wanneer zij de levering aan een consument door een niet in de EU gevestigde ondernemer faciliteert en de goederen van de ene EU-lidstaat naar een consument in een andere lidstaat gaan.

Wanneer je een platform runt waarop je goederen van anderen aanbiedt, onderzoek dan samen met je fiscaal adviseur of je na invoering van de nieuwe regels met een grotere btw-verplichting en aansprakelijkheid te maken krijgt.

Vereenvoudigde btw-aangifte
Voor leveranciers van digitale diensten in de EU bestaat de Mini One Stop Shop-regeling, ook MOSS-regeling genoemd. Door deze vereenvoudigde btw-registratie hoeven ondernemers zich niet in elk EU-land afzonderlijk te registreren voor de btw. Deze regeling wordt uitgebreid en heet na de wetswijziging One Stop Shop (OSS). Wat zijn de verschillen met de huidige MOSS-regeling?
- Nu mogen alleen ondernemers van digitale e-commercediensten de MOSS-regeling gebruiken.
- Ook afstandsverkopen mag je via het nieuwe portaal aangeven. Kom je met beide leveringen, digitale diensten en goederen, boven het drempelbedrag uit van 10.000 euro, dan verzorg je via dit portaal je aangifte.
- Vanaf 1 juli 2021 kan een ondernemer de in andere EU-landen verschuldigde btw via de OSS-portal van de Nederlandse Belastingdienst aangeven. Je hebt dan geen btw-registratie in andere EU-landen nodig.
- De Nederlandse Belastingdienst regelt dat de via het OSS-portal aangegeven btw bij het juiste EU-land terechtkomt.
- Wanneer de OSS-regeling ingaat en de portal is in Nederland nog niet operationeel registreer je alsnog je onderneming voor de btw in alle EU-landen waar je klanten wonen. Je doet dan lokaal btw-aangifte.

Opslag goederen
Wanneer je goederen voor je webshop in een magazijn in een ander EU-land opslaat heb je een btw-nummer van dat EU-land nodig. De door jou geleverde goederen vanuit het buitenlandse magazijn zijn belast met lokale btw. Ze worden vanuit dat land geleverd en je kunt je btw dan niet via de Nederlandse OSS-portal aangeven. Je doet btw-aangifte in het betreffende EU-land.

Douanewetgeving e-commerce-zendingen
Naast de btw-regels verandert vanaf 1 juli 2021 ook de douanewetgeving voor e-commerce-zendingen. Voor alle zendingen met een waarde tot 150 euro wordt een elektronische aangifte ten invoer verplicht. Daarnaast komen er voor deze kleine zendingen 2 nieuwe regelingen bij die nog verder worden uitgewerkt op dit moment:
1. Leveranciers die rechtstreeks goederen leveren vanuit landen buiten de EU kunnen onder voorwaarden gebruikmaken van de Invoer One Stop Shop-regeling ( I-OSS). Met de I-OSS-regeling doet een leverancier btw-aangifte in 1 EU-land. Deze regeling geldt alleen voor zendingen met een waarde tot 150 euro. In plaats van invoer-btw draagt de leverancier via de I-OSS direct de btw af die van toepassing is in het land van bestemming.
2. Voor bijvoorbeeld douane-agenten, vervoers- en postbedrijven komt een andere regeling als bedrijven de I-OSS-regeling niet gebruiken. De douane aan de EU-grens schat in dit geval de waarde van de goederenzending. Bedrijven innen de verschuldigde btw direct bij de consument. Maandelijks rapporteren zij de verschuldigde invoer-btw en dragen dit af via een elektronische aangifte. Dit geldt alleen bij zendingen met een waarde tot 150 euro.

Bereid je voor
Het nieuwe drempelbedrag van 10.000 euro is veel lager dan de huidige drempelbedragen per land. Hierdoor ben je eerder btw in een ander EU-land verschuldigd dan nu het geval is. Breng daarom alvast in kaart in welk land je klant woont en hoeveel omzet je in welk EU-land maakt. EU-landen hanteren verschillende btw-tarieven. Onderzoek welke btw-tarieven voor je webshop gelden en hoe je dit inpast in je facturatiesysteem.

Systeem op orde
Wanneer de Nederlandse Belastingdienst vanaf 1 juli 2021 niet kan aansluiten op het éénloketsysteem OSS of I-OSS geldt vanaf die datum nog geen vereenvoudiging van de btw-aangifte voor Nederlandse ondernemers. Zorg er in dit geval voor dat je op 1 juli 2021 voor de btw geregistreerd bent in alle EU-landen waar je goederen levert aan consumenten.

Bron: KvK, 22 december 2020