Startende ondernemers kunnen steun vaste lasten aanvragen

Ondernemers die nog niet zo lang geleden zijn begonnen met hun bedrijf kunnen vanaf 31 mei steun aanvragen voor het betalen van hun vaste lasten. Het gaat om startende ondernemers die zich tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 hebben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, aldus het ministerie van Economische Zaken.

Bij de ’Regeling subsidie financiering vaste lasten startende MKB-ondernemingen COVID-19’ wordt gekeken naar het derde kwartaal van 2020. Dit was voor veel ondernemers een relatief goed kwartaal omdat er minder beperkende maatregelen waren dan andere kwartalen sinds het begin van de coronacrisis. Mkb’ers en zzp’ers die in het eerste kwartaal van dit jaar 30 procent omzetverlies hadden ten opzichte van het derde kwartaal van 2020, kunnen een aanvraag doen.

De voorwaarden voor startende ondernemers zijn grotendeels hetzelfde als van de algemene TVL-regeling. Ondernemers met minimaal 30 procent omzetverlies, 1.500 euro vaste lasten per kwartaal en een vestiging in Nederland anders dan het huisadres kunnen een aanvraag doen voor steun. Startende ondernemers kunnen tot 12 juli een aanvraag doen. Het maximale subsidiebedrag is 124.999 euro. De kosten van deze regeling zijn geraamd op 90 miljoen euro.

Startende ondernemers konden vaak beperkt of geen gebruikmaken van de reguliere TVL-regeling, omdat zij niet over omzetgegevens uit de referentieperiode in 2019 beschikken, of omdat zij startten na 15 maart 2020 en daardoor niet in aanmerking kwamen voor steun. De Tweede Kamer had al aangedrongen op een speciale maatregel voor deze groep, maar het bleek lastig om de regeling in elkaar te zetten. Voor het tweede kwartaal van dit jaar kunnen startende ondernemers gebruik gaan maken van de algemene TVL-regeling.

Bron: Ministerie van Economische zaken, 28 mei 2021