Versoepeling regels tegemoetkoming vaste lasten voor starters

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB) versoepelt voor startende ondernemers de regels voor de tegemoetkoming vaste lasten (TVL).

X is een startend horecabedrijf. Op 6 december 2019 schrijft zij zich in in het handelsregister en op 17 februari 2020 beschikt zij over de benodigde vergunningen om te starten. X vraagt tegemoetkoming vaste lasten aan. De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat weigert dit omdat het omzetverlies in de periode 6 december 2019 tot 15 maart 2020 minder is dan 30%. X stelt dat als start van haar activiteiten moet gelden 17 februari 2020.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB) versoepelt voor startende ondernemers de regels voor de tegemoetkoming vaste lasten (TVL). De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft als startdatum van het bedrijf van X gehanteerd de datum van inschrijving in het handelsregister( (6 december 2019). Omdat in de periode tot en met 15 maart 2020 het omzetverlies minder was dan 30%, heeft de staatssecretaris de TVL geweigerd. Het CBB vindt dit te streng. Als een onderneming pas op een latere datum kan en mag starten met zijn onderneming, dan mag die latere datum als start van de activiteiten worden aangemerkt. Omwille van de goede uitvoering van de TVL moet die latere start wel aan de hand van objectief bepaalbare feiten en omstandigheden kunnen worden bepaald. X beschikte pas op 17 februari 2020 over de benodigde vergunningen en was vanaf dat moment pas in staat om zonder juridische belemmeringen haar bedrijfsactiviteiten uit te voeren. Als startdatum van X geldt dus 17 februari 2020. De staatssecretaris zal uitgaande van deze startdatum opnieuw moeten beoordelen of X in aanmerking komt voor TVL.

Bron: College van Beroep voor het bedrijfsleven, 31 augustus 2021