Hoge VPB-tarief naar 25,8%

Het hoge vennootschapsbelastingtarief gaat in 2022 van 25% naar 25,8%. Dat staat in de tweede nota van wijziging bij het Belastingplan 2022 die naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Ook wordt de earningsstrippingmaatregel met ingang van 1 januari 2022 aangescherpt. Deze generieke renteaftrekbeperking beperkt de aftrekbaarheid van het verschil tussen de rentelasten ter zake van geldleningen en de rentebaten ter zake van geldleningen (saldo aan renten), voor zover dat saldo meer bedraagt dan het hoogste van 30% van de gecorrigeerde winst of € 1 miljoen. In de tweede nota van wijziging wordt het percentage van 30% voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2022 verlaagd naar 20%. Het kabinet beziet in de komende periode of er aanleiding is om wettelijke maatregelen te nemen die ongewenste fragmentatie bestrijden. Fragmentatie is het ‘opknippen’ van vennootschappen om vaker gebruik te maken van de drempel (€ 1 miljoen) in de earningsstrippingmaatregel.

De algemene heffingskorting wordt per 1 januari 2022 verhoogd met € 14.

Tenslotte wordt een wijziging van de termijn voorgesteld waarbinnen de inspecteur de bevoegdheid heeft om een (herzienings)beschikking inzake voort te wentelen voorheffingen vast te stellen, ingeval verschuldigde vennootschapsbelasting over buitenlandse winst wordt nagevorderd. Dit betreft de maatregel die ziet op de temporele beperking van de verrekening van voorheffingen met de vennootschapsbelasting (Sofina). Voorgesteld wordt om in situaties waarin met toepassing van de verlengde navorderingstermijn een navorderingsaanslag vennootschapsbelasting is opgelegd, de inspecteur binnen dezelfde termijn een voorheffingenbeschikking kan herzien of alsnog kan vaststellen.

Bron: TaxLive, 19 oktober 2021