Fiscale steun verlengd

Het demissionair kabinet heeft besloten belastingmaatregelen die eerder zijn genomen vanwege de coronacrisis, te verlengen. Zo wordt het bijzonder uitstel van betaling automatisch verlengd tot eind dit jaar (was 1 oktober). Ondernemers die niet eerder bijzonder uitstel hebben aangevraagd of alle schulden al hebben afgelost, kunnen opnieuw bijzonder uitstel aanvragen.

Daarnaast blijft het lage tarief van de invorderingsrente nog een half jaar langer op bijna nul (0,01%). Daarna gaat de rente stapsgewijs naar het oude niveau van 4%. Dit betekent dat op 1 juli 2022 het percentage invorderingsrente naar 1% gaat en op 1 januari 2023 naar 2%, om vervolgens in twee stappen uit te komen op 4% op 1 januari 2024.

Het nu verlengde uitstel van betaling geldt voor alle belastingen die op grond van het Besluit noodmaatregelen coronacrisis voor uitstel in aanmerking komen en waarvan de uiterste betaaldatum voor 1 februari verstrijkt, bijvoorbeeld de kwartaalaangiftes btw over het laatste kwartaal van 2021. Deze belastingschuld wordt opgeteld bij de belastingschuld die vanaf 1 oktober 2022 in 60 maanden moet worden afgelost.

Het verlengde uitstel geldt alleen voor belastingschulden die nog niet zijn voldaan. Het uitstel van betaling is namelijk bedoeld om nieuwe betalingsproblemen het hoofd te bieden die kunnen ontstaan vanwege de aanscherpingen van de coronamaatregelen.

Grenswerkers
De overeenkomsten met België en Duitsland over de behandeling van thuiswerkdagen onder de belastingverdragen zijn op dit moment verlengd tot en met 31 december van dit jaar. Gelet op de aanscherpingen zal Nederland België en Duitsland benaderen voor een verdere verlenging van deze overeenkomsten.

Voor de sociale zekerheid staat het onderwerp van verlenging van de afspraken over de behandeling van thuiswerken op de agenda van de EU Administratieve Commissie voor de sociale zekerheid van migrerende werknemers op 16 en 17 december a.s.

Bron: Ministerie van Financiën, 28 november 2021