Mogelijk per 1 januari 2023 al verlaging jubelton

Het kabinet gaat de mogelijkheid bekijken om per 1 januari 2023 de schenkingsvrijstelling eigen woning, ook wel jubelton genoemd, te verlagen maar niet af te schaffen. De Tweede Kamer wordt hier na het krokusreces over geïnformeerd.

Dat meldt staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit) aan de Tweede Kamer. Naar aanleiding van vragen van GroenLinks keek Van Rij naar de mogelijkheden om eerder wat te doen aan de jubelton. Officieel kan het bedrag dat kan worden geschonken zonder er belasting over te betalen eerder worden verlaagd naar 1 euro. Daarmee wordt de vrijstelling in feite afgeschaft in 2023, maar dit is ”niet logisch”, legt Van Rij uit.

Het kan voor problemen zorgen omdat ouders 27.231 euro belastingvrij kunnen schenken aan kinderen zonder dat er een specifiek bestedingsdoel aan is verbonden. Bij de jubelton moet het geld in een woning worden gestoken. ”Dit komt de begrijpelijkheid voor de burger niet ten goede”, schrijft de bewindsman. ”Bijkomend risico is druk op de uitvoering als gevolg van vragen over de uitwerking van de regeling voor 2023 en noodzakelijk herstel waar verkeerde keuzes gemaakt blijken te zijn.”

Daarom zou het logisch zijn om het bedrag van ruim 27.000 euro aan te houden als ondergrens, aldus de staatssecretaris. Van Rij zal de Kamer hier binnenkort verder over informeren. In het parlement klinkt de oproep steeds vaker om vermogens en dus ook schenkingen van vermogende ouders aan hun kinderen zwaarder te belasten. Vooral linkse partijen willen de vermogensongelijkheid verkleinen, en de rechter oordeelde eind vorig jaar dat de vermogensrendementsheffing in box 3 in strijd met de wet is.

Begin dit jaar kwam er veel kritiek op het plan van het kabinet om de jubelton pas vanaf 2024 af te schaffen en niet eerder. Volgens IT’er René Veldwijk zijn de systeemaanpassingen bij de Belastingdienst relatief eenvoudig uit te voeren en zou de regeling eerder kunnen verdwijnen dan 2024.

Bron: Rijksoverheid, 1 maart 2022